-WELCOME.- BON JOUR-ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ.MARHABA

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ,ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΑΝ,EZΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓHΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤ-ΣΑΙΔ,ΠΟΡΤ-ΦΟΥΑΝΤ,ΚΑΝΤΑΡΑ

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 20η Οκτωβρίου 2008 και ώρα 19.30 ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του περιοδικού μας «Κασιώτικος Παλμός» Γιώργος Βαξεβανίδης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Ναοδομία και εικονογραφία στις ελληνορθόδοξες εκκλησίες της Αιγύπτου» στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 56 (Α΄ Όροφος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

The purpose of this email is to make certain accusations against the Chinese government and my
cry for help. Thank you for your time and your help will be highly appreciated.


http://tw.myblog.yahoo.com/shun-chuan

Are you aware that the news you are watching is interlaced with Communist China's propaganda,as
Communist China maps a realm of news with innocent lives?
Communist China is scheming a millennial terrorist activity by manipulating people's behaviors
through electromagnetic waves to contain criticism and harm innocent human lives.

1. The anomaly in community traffic of cars and motorcycles and drag racing,and reckless honking by
cars and motorcycles is exceeding an unprecedented level.
2. Communist China has the technology to scan the human brain waves through military satellite and
to discern and decipher their thoughts,scheming to instill individual interference focusing on
each individual in need using the satellite electromagnetic waves.
3. Deploying electromagnetic waves is poised to project onto the human brain with certain
sounds for the perception of grossly traumatizing or startling pain,or deploying the broadcast
of noise via electromagnetic waves in sleeping humans with edited clips of films or through
voice or image signals onto our brains or besiege our sensory functions with fabricated
audible and sensory illusions.
4. It manipulates one's moods,such as smiling,nervousness,disgust,panic,anger,sorrow,
desires,appetite,and so forth.
5. It interferes the human brain's thinking capability,memory or linguistic capability,to name a
few,causing spasms of muscles and fingers in the left and right hands,stinging aches
throughout the body,coughing,yawning,trembling,involuntary blinking of the eye,runny
nose and so forth.
6. Electromagnetic waves are deployed to hinder the motoring functions of the body and neck,
disrupt the heartbeat or respiration,manipulate dizziness,deprive one's sleep,spasm,saliva
gland,dental neural pain,etc.
7. Watch out that Communist China is infiltrating the news media by deploying electromagnetic
waves to besiege the broadcast media,map out viral disillusion or erroneous perception,and
investigate threats of brainwashing in viral spreading.
8. It further moved to deploy various symptoms in what one sees of media icons,gesture terms,
adding a skewed interpretation to one's cognitive awareness,misleading an individual to
hallucinate or suffer,such as the North Korean's rigid smile,which is a tactic Communist
China often deploys to counter the people.
9. By observing the resolution accuracy of Communist China's sound and image (scenario)
interference projected onto the human's brain,this can only be achieved with a certain level
of frequencies at the source of interference,hence there is no doubt that it has to be the
electromagnetic wave. Yet questions remain as to what range of frequencies the source of
interference deploys,or what kind of electromagnetic waves insulation chamber would suffice
to provide an insulation yield? Communist China might deploy specific metal alloys as small scale
molecular antennas, which are attached to the human brain in large number,creating
electromagnetic waves when the human brain is in function,where the current created by
Communist China's electromagnetic interference would poise to amplify in a staggering
number of multiplication,which Communist China can detect at all times to discern and
muscles would excel the generation of electrode,which in turn create a corresponding
electromagnetic wave within.
10. Some of Communist China's intimidation experiences in 2002:6.9 "Hey,are you tired of living?"
6.14 "We had concocted the bombing incident at the U.S. embassy in Pakistan"
"Jiang Zhemin ordered us to kill you,but without creating scenes"6.16 "The Pakistani
civilian troops confessed that they had schemed the bombing of the U.S. embassy in
Pakistan,which we had manipulated them to confess,so what are you going to do about it?"
6.19 "Hey,why don't you just go ahead and commit suicide""We are going to scheme
murder using the public bus"6.20 "Commit suicide by burning charcoal,get it?"6.25 "Jiang
Zhemin just does not like you,go hit your head against the wall".
11. I reckon that there are victims abound out in the street,no less alarming than wars,and those
not in the know or did not understand that Communist China's simple electromagnetic design
could easily turn people against each other,create moving incidents,little lese to say mislead
the youth to broach down the wrong path,suicidal prompting,design and fabrication of a host
of society news (which Communication China refers to as movie making),as Communist China has had a
decade long of the technology,and has long abused its technological advantages to scheme up design
of abusing human lives by arranging fabricated news to poison and infiltrate the free
world,manipulate and misguide the contents of the media,and deploy brainwashing and malicious
spread of viruses,done with insinuation and riddles.The fact that Communist China's slaughtering
the innocent had been the result of a high level of calculation,and a high level of rationalization,
where the threats are in existence,and cannot be ignored of their detrimental severity.
12. Communist China often coerce people to watch news compiled by the reporter Lu Yuling of the cable
news in order for them to be saved,but few are aware that Communist China had merely deploy the
reporter to entrap many people. I do envision that those that turn to committing crime as framed
by Communist China,the extra sufferings by the ordinary people,and the deaths of many innocent
lives will not go unnoticed as hindered by a condoning attitude.
13. Nazi Hu Jintao, Jiang Zemin, Chinese Liberation Army, security police and armed police have committed suppression and massacre on their own civilians. Hu, Jiang and the other atrocious butchers owe these innocent civilians! More horrible and serious is that they are using mysterious killing technologies to cause harms to human brains around the world, making advantage of numerous international politicians and journalists to help them commit atrocities and beautify their actions, aiming to overturn and suppress those innocent people and cover up their terrorist acts and win fame by cheating the world. Securing in the knowledge that they have strong backing, these arrogant and shameless butchers have committed tortures and mass killing cruelly to those innocent ones around the world. Unfortunately, neither these politicians and nor journalists knowing what is what would dare to express their conscience.
14. The inhumane acts and atrocities committed by Nazi China are far more vicious than that of Nanjing massacre in China during WWII committed by Japanese army, as Chinese government is using mysterious technologies to commit massacres to masses of bare-handed civilians around the world as well as launch violence and terrorist activities to suppress these completely unarmed people’s freedom of speech. These demons, like Hu, Jinag and Chinese Liberation Army, despise the chastity, dignity and precious life of those innocent ones and suppress the emotions of their beloved. Meanwhile, relying on the condition that most of people in the world will not be able to witness their vicious acts of violence and behaviors they have committed unscrupulously and shamelessly, these Chinese Liberation Army enjoys using cruel ways to torture, massacre and trample on these innocent people, physically and mentally, in one free world. The arrogant Hu, Jiang and those jackals nurtured under such ferocious power treat themselves as the symbol of benevolence and hero, as they fail to learn their gutless and vicious acts to trample on those innocent people. If these demons, butchers and dregs of human, such as Hu, Jiang and Chinese Liberation Army who have become frenzied and conscienceless appeared in the site of Nanjing massacre in WWII, they definitely would be the leading roles to act atrocities!
15. We don’t want to see masses of innocent people to fall victim to the hell on earth built by red China where they will be susceptible to tortures and massacres for thousands of years.
16. Despite being even unable to fend for themselves in face of the high-tech detriments and attacks from China, we can not tolerate the fact that these politicians and journalists will become the accomplices to help China commit its terrorist acts and suppression on these innocent people in the current era or an unknown future.
17. In view of the notorious, vicious and sinister Hu, Jiang, Chinese Liberation Army with blood-stained hands, we just cast doubt over whether these greats of knowing what is what who have negotiated with these demons will show their conscience to save these innocent civilians or will act just for the sake of their profits, or are under the control of China. In this current drowned world, how will these innocent lives be treated in face of the atrocious acts committed by these diabolical figures, or when these innocent people will witness the practice of democracy in China? Will these phenomena turn out to be the joint efforts and endeavors achieved by China and those powerful figures in the world? Are we really dedicated to overturning such adversity? Our goal is to eliminate the vicious power one day with our strenuous efforts, and we absolutely will achieve it!


Chen,Shun-Chuan 2002.10.13* Republic of China (Taiwan)

SONGS THAT TRAVEL YOU IN OLD MEMORIES (CASINO PALACE,CABANO)

center>


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com

Egypt 1956 War Relations between Nasser and the West reached a crisis over plans to finance the Aswan High Dam. Construction of the dam was one of the earliest decisions of the Free Officers. It would increase both electrical generating power and irrigated land area. It would serve industry and agriculture and symbolize the new Egypt. The United States agreed to give Egypt an unconditional loan of US$56 million, and Britain agreed to lend Egypt US$14. The British loan was contingent on the American loan. The World Bank also agreed to lend Egypt an additional US$200 million. The World Bank loan stipulated that Egypt's budget be supervised by World Bank officials. To Nasser these conditions were insulting and were reminiscent of Europe's control over Egypt's finances in the 1870s. While Nasser admitted to doubts about the West's sincerity, the United States became incensed over Egypt's decision to recognize communist China. Meanwhile, the Soviet Union was offering aid to Egypt in several forms, including a loan to finance the Aswan High Dam. Then, on July 19, the United States withdrew its loan offer, and Britain and the World Bank followed suit. Nasser was returning to Cairo from a meeting with President Tito and Prime Minister Nehru when he heard the news. He was furious and decided to retaliate with an action that shocked the West and made him the hero of the Arabs. On July 26, 1956, the fourth anniversary of King Faruk's exile, Nasser appeared in Muhammad Ali Square in Alexandria where twenty months earlier an assassin had attempted to kill him. An immense crowd gathered, and he began a three-hour speech from a few notes jotted on the back of an envelope. When Nasser said the code word, "de Lesseps," it was the signal for engineer Mahmud Yunis to begin the takeover of the Suez Canal. The canal's owner was the Suez Canal Company, an international company with headquarters in Paris. Anthony Eden, then British prime minister, called the nationalization of the canal "theft," and United States secretary of state Dulles said Nasser would have to be made to "disgorge" it. The French and British depended heavily on the canal for transporting oil supplies, and they felt that Nasser had become a threat to their remaining interests in the Middle East and Africa. Eden wanted to launch a military action immediately but was informed that Britain was not in a position to do so. Both France and Britain froze Egyptian assets in their countries and increased their military preparedness in the eastern Mediterranean. Egypt promised to compensate the stockholders of the Suez Canal Company and to guarantee right of access to all ships, so it was difficult for the French and British to rally international support to regain the canal by force. The Soviet Union, its East European allies, and Third World countries generally supported Egypt. The United States moved farther away from Britain and stated that while it opposed the nationalization of the canal, it was against the use of force. What followed was the invasion of Egypt by Britain, France, and Israel, an action known as the Tripartite Invasion or the 1956 War. Whereas the truth about the invasion eventually became known, at the time the Conservative government in London denied that it used Israel as an excuse for attacking Egypt. Eden, who had an intense personal dislike for Nasser, concealed the cooperation with Israel from his colleagues, British diplomats, and the United States. The plan, which was supposed to enable Britain and France to gain physical control of the canal, called for Israel to attack across the Sinai Desert. When Israel neared the canal, Britain and France would issue an ultimatum for an Egyptian and Israeli withdrawal from both sides of the canal. An Anglo-French force would then occupy the canal to prevent further fighting and to keep it open to shipping. Israeli prime minister David Ben-Gurion agreed to the plan but informed Britain that Israel would not attack unless Britain and France first destroyed the Egyptian air force. On October 28, Israeli troops crossed the frontier into the Sinai Peninsula (also seen as Sinai), allegedly to destroy the bases of Egyptian commandos. The first sign of collusion between Israel and Britain and France came on the same day when the Anglo-French ultimatum was handed to Egypt and Israel before Israel had even reached the canal. British bombing destroyed the Egyptian air force, and British and French paratroopers were dropped over Port Said and Port Fuad. The Egyptians put up fierce resistance. Ships were sunk in the canal to prevent transit. In the battle for Port Said, about 2,700 Egyptian civilians and soldiers were killed or wounded. Although it was invaded and occupied for a time, Egypt can claim to have emerged the victor. There was almost universal condemnation of the Tripartite Invasion. The Soviet Union threatened Britain and France with a rocket attack if they did not withdraw. The United States, angered because it had not been informed by its allies of the invasion, realized it could not allow the Soviet Union to appear as the champion of the Third World against Western imperialism. Thus, the United States put pressure on the British and French to withdraw. Faced with almost total opposition to the invasion, the anger of the United States, and the threat of the collapse of the pound sterling, the British agreed to withdraw. Severely condemned, Britain and France accepted a cease-fire on November 6, as their troops were poised to advance the length of the canal. The final evacuation took place on December 22. Israel, which occupied all of Sinai, was reluctant to withdraw. President Dwight D. Eisenhower of the United States placed great pressure on Israel to give up all its territorial acquisitions and even threatened sanctions. The Israelis did withdraw from Sinai, but they carried out a scorched earth policy, destroying roads, railroads, and military installations as they went. A United Nations Emergency Force (UNEF) was established and began arriving in Egypt on November 21. The troops were stationed on the Egyptian side of the Egyptian-Israeli border as well as along the eastern coast of Sinai. Israel refused to allow UN troops on its territory. The UN troops were stationed on the Gulf of Aqaba to ensure the free passage of Israeli shipping to Elat. The troops remained in Egypt until 1967, when their removal contributed to the outbreak of the June 1967 War. Egypt reopened the canal to shipping in April and ran it smoothly. It was open to all ships except those of Israel, and it remained open until the June 1967 War (Arab-Israeli war, also known as the Six-Day War). Diplomatic relations between Egypt and Britain were not restored until 1969. Nasser had won a significant victory. The immediate effect was that Britain and France were finally out of Egypt. Nasser went on to nationalize all other British and French assets in Egypt. The Egyptians now had full control of the canal and its revenues. The Suez crisis also made Nasser the hero of the Arab world, a man who had stood up to Western imperialism and had prevailed.